nguyễn ngọc thiện

Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Yêu cầu trả lương như trước đây, sớm ổn định đi vào sản xuất phim

Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Yêu cầu trả lương như trước đây, sớm ổn định đi vào sản xuất phim

Tin Tức TTXVN 1 đăng lại 76 liên quan Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Yêu cầu trả lương như trước đây, sớm ổn định đi vào sản xuất phim

Ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã có cuộc trao đổi với nhiều cơ quan báo chí, làm rõ những thông tin liên quan tới hậu cổ phần hóa ở Hãng phim...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×