nguyễn hạnh phúc

Thể hiện sự tin cậy, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm cơ quan giúp việc cho Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào

Thể hiện sự tin cậy, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm cơ quan giúp việc cho Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào

Nhân Dân 1 liên quan Thể hiện sự tin cậy, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm cơ quan giúp việc cho Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào

Đó là khẳng định của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam tại Hội thảo giao lưu công tác lần thứ chín, do Văn phòng Quốc hội...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×