nguyễn bá thanh

Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Ông Lê Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng: Cái gốc của kinh doanh xuất phát từ văn hóa

Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Ông Lê Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng: Cái gốc của kinh doanh xuất phát từ văn hóa

CAĐN Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Ông Lê Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng: Cái gốc của kinh doanh xuất phát từ văn hóa

Trao đổi với ông Lê Vinh Quang – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng, sở hữu các thương hiệu taxi Tiên...

Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Nghị quyết 33 ra đời như thế nào?

Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Nghị quyết 33 ra đời như thế nào?

CAĐN 4 liên quan Chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2017)Nghị quyết 33 ra đời như thế nào?

Cho đến nay, Nghị quyết 33-NQ/T.Ư về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước vẫn được xem là quyết sách quan trọng nhất của...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×