nguyễn đắc hưng

TS.Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục & Đào tạo, Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương): Bỏ biên chế làm từng bước... từ dễ đến khó

TS.Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục & Đào tạo, Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương): Bỏ biên chế làm từng bước... từ dễ đến khó

GD&TĐ 1 liên quan TS.Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục & Đào tạo, Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương): Bỏ biên chế làm từng bước... từ dễ đến khó

GD&TĐ - Chủ trương thực hiện thí điểm chuyển dần viên chức giáo viên sang hợp đồng lao động đối với một số trường đại học và một số trường THPT có đủ điều kiện, Tiến sỹ Nguyễn Đắc...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×