nghi xuân

Bổ sung chế tài đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Bổ sung chế tài đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Tĩnh Bổ sung chế tài đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 24/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để nghe và cho ý kiến về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×