ngô việt trung

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Công Luận 2 liên quan Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước vừa công bố danh sách 16 công trình, cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM), Giải thưởng Nhà nước (NN) về KH&CN – Giải thưởng...

Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

KH&PT 5 liên quan Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

“Tôi tin rằng những công trình đã được Hội đồng Nhà nước đề nghị xét giải thưởng đều là những công trình xứng đáng là diện mạo của khoa học Việt Nam thời gian qua. Những công trình...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×