ngân hàng chính sách xã hội việt nam

Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Tài chính

Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Tài chính

Finance Plus 1 liên quan Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Bộ Tài chính

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập góp phần trong nguồn thu sự nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch và dân chủ trong hoạt động...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×