ngô việt trung

Những công trình được xét trao giải thưởng năm 2016: Diện mạo của nền khoa học Việt Nam

Những công trình được xét trao giải thưởng năm 2016: Diện mạo của nền khoa học Việt Nam

KH&PT 1 đăng lại 24 liên quan Những công trình được xét trao giải thưởng năm 2016: Diện mạo của nền khoa học Việt Nam

Với 3 tiêu chí: Xuất sắc về KH&CN, có đóng góp về khoa học và mang ý nghĩa thực tiễn, 16 công trình đã được Hội đồng cấp nhà nước tuyển chọn để xét trao giải thưởng Hồ Chí Minh và...

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Công Luận 2 liên quan Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ: Khẳng định uy tín theo thời gian

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước vừa công bố danh sách 16 công trình, cụm công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (HCM), Giải thưởng Nhà nước (NN) về KH&CN – Giải thưởng...

Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

KH&PT Xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5: Coi trọng ảnh hưởng quốc tế của các công trình

“Tôi tin rằng những công trình đã được Hội đồng Nhà nước đề nghị xét giải thưởng đều là những công trình xứng đáng là diện mạo của khoa học Việt Nam thời gian qua. Những công trình...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×