mẹ ơi

Ngày của mẹ

CAĐN Ngày của mẹ

Ngày của mẹ. Con thoảng thốt gọi hai tiếng “Mẹ ơi! Mẹ ơi!...”. Nhưng mẹ đâu có còn nghe rõ nữa. Hơn hai năm rồi, cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ. Mẹ đau nằm bất động một chỗ. Mẹ một...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×