liên hợp quốc

24 giờ: Hội đồng Nhà nước Cu-ba quyết định trao Huy chương hữu nghị tặng Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Dương Minh

24 giờ: Hội đồng Nhà nước Cu-ba quyết định trao Huy chương hữu nghị tặng Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Dương Minh

Nhân Dân 4 liên quan 24 giờ: Hội đồng Nhà nước Cu-ba quyết định trao Huy chương hữu nghị tặng Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Dương Minh

Hội đồng Nhà nước Cu-ba quyết định trao Huy chương hữu nghị tặng Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Dương Minh, để ghi nhận những đóng góp của đồng chí Dương Minh cho quá trình phát triển...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×