lũ tiểu mãn

Di cư và hoán vị

Di cư và hoán vị

VietQ Di cư và hoán vị

Có hơn 10 triệu lao động, nhưng ĐBSCL lại vẫn rơi vào tình trạng thiếu nhân lực khi nhiều người chọn "Đi Bình Dương" hay ly hương, ly nông... Chia sẻ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×