lâm đồng

Đại diện khu vực Olam International: Các bạn không thể tìm thấy gạo VN dễ dàng tại các siêu thị châu Âu và châu Mỹ

Đại diện khu vực Olam International: Các bạn không thể tìm thấy gạo VN dễ dàng tại các siêu thị châu Âu và châu Mỹ

NDH 2 liên quan Đại diện khu vực Olam International: Các bạn không thể tìm thấy gạo VN dễ dàng tại các siêu thị châu Âu và châu Mỹ

Tại Hội nghị Bloomberg Asean Business Summit 2016, ông Prakash Jhanwer, đại diện khu vực của Olam International đã có nhận định về hàng hóa tại Việt Nam trong năm 2016.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×