lỗ tấn

Y khoa trên trời!

Y khoa trên trời!

PLO Y khoa trên trời!

Có hai loại y khoa, loại lo chuyện sát đất cho con người đang ngụp lặn trong bể khổ và loại nói chuyện trên trời, có lẽ cho sinh vật trên hành tinh khác! Đặt cày trước trâu xét cho...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×