lạng sơn

Quang Lang ngày mới

Quang Lang ngày mới

Nhân Dân Quang Lang ngày mới

Xã Quang Lang, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) tự hào có Tiểu đội nữ dân quân dùng súng trường bắn hạ máy bay Mỹ F105, vào ngày 1-12-1965 trên đồi Khau Phục. Người dân xã Quang Lang càng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×