kiên giang

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Đấu Thầu 1 liên quan Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu báo cáo Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, 3 địa phương (Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang) chuẩn bị báo cáo tiến độ xây dựng Đề án Đơn vị hành...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×