khu công nghiệp tân trường

Công tác quản lý đầu tư xây dựng ở tỉnh Hải Dương: Thanh tra Chính phủ yêu cầu sớm xử lý, khắc phục các sai phạm

Công tác quản lý đầu tư xây dựng ở tỉnh Hải Dương: Thanh tra Chính phủ yêu cầu sớm xử lý, khắc phục các sai phạm

QĐND Công tác quản lý đầu tư xây dựng ở tỉnh Hải Dương: Thanh tra Chính phủ yêu cầu sớm xử lý, khắc phục các sai phạm

QĐND - Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra số 2081/TB-TTCP về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương thời kỳ 2002-2012. Theo kết...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×