khuất duy tiến

Sau 5 ngày

Sau 5 ngày

LĐTĐ 3 liên quan Sau 5 ngày

Trong bức thư ngỏ này, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân kêu gọi người dân chủ động tháo dỡ mái che, mái vẩy... hành động nhỏ - ý nghĩa lớn.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×