khoa trần

Nghiệm thu đề tài 'Nghiên cứu kết hợp giảng dạy bộ môn Mỹ thuật gắn với đào tạo Kiến trúc sư công trình và quy hoạch'

Nghiệm thu đề tài 'Nghiên cứu kết hợp giảng dạy bộ môn Mỹ thuật gắn với đào tạo Kiến trúc sư công trình và quy hoạch'

Xây Dựng 1 liên quan Nghiệm thu đề tài 'Nghiên cứu kết hợp giảng dạy bộ môn Mỹ thuật gắn với đào tạo Kiến trúc sư công trình và quy hoạch'

Ngày 28/7, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu kết hợp giảng dạy bộ môn Mỹ thuật gắn với đào tạo Kiến trúc sư công trình và quy...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×