hy lạp cổ đại

Ghi ở Thessaloniki

Ghi ở Thessaloniki

Lao Động Ghi ở Thessaloniki

Tôi nghe thấy địa danh này lần đầu tiên khi nhận được thông báo Hội nghị truyền hình quốc tế INPUT 2017 được tổ chức tại đây. Cái tên Thessaloniki vừa dài vừa khó nhớ không gợi ra...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×