huế

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Công Lý Lời cảm tạ

Gia đình bà quả phụ Ngô Thị Bền xin chân thành cảm tạ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, họ hàng thân hữu gần xa đã đến chia buồn cùng gia đình.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×