hoàng thùy linh

Vừa đạt 100 triệu view, 'Phía sau một cô gái' của Soobin Hoàng Sơn tiếp tục tranh giải Cống hiến

Vừa đạt 100 triệu view, 'Phía sau một cô gái' của Soobin Hoàng Sơn tiếp tục tranh giải Cống hiến

Tin Tức TTX 9 liên quan Vừa đạt 100 triệu view, 'Phía sau một cô gái' của Soobin Hoàng Sơn tiếp tục tranh giải Cống hiến

“Music Video của năm” là hạng mục mới tinh của giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11- năm 2016, đến giải Âm nhạc Cống hiến năm nay đã được coi là cũ, khi có sự “soán ngôi” của hạng mục...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×