hiệu ứng nhà kính

Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Nội: Bắt đầu từ kiềm chế hiệu ứng nhà kính

Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Nội: Bắt đầu từ kiềm chế hiệu ứng nhà kính

Thiên Nhiên 1 đăng lại Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Nội: Bắt đầu từ kiềm chế hiệu ứng nhà kính

Trong 2 ngày 16 và 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu (C40) đã tổ chức Hội thảo Biến đổi khí hậu về kiểm kê hiệu...

Hội thảo 'Biến đổi khí hậu – Sự phát triển và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính'

Hội thảo 'Biến đổi khí hậu – Sự phát triển và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính'

MT&CS 1 liên quan Hội thảo 'Biến đổi khí hậu – Sự phát triển và hoạt động kiểm kê hiệu ứng nhà kính'

Nhằm xác định các giải pháp kiểm kê, xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động về kiểm kê khí nhà kính, giải quyết các thách thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho thành phốHà Nội,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×