hố xí tự hoại

Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn Hà Tĩnh

Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định ban hành quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bến Tre: Đời sống văn hóa được cải thiện

Đại Đoàn Kết Bến Tre: Đời sống văn hóa được cải thiện

Vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đến kiểm tra kết quả xây dựng xã văn hóa NTM tại xã Mỹ Nhơn và xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×