học viện phòng không không quân

Ước mơ đã gần...

Ước mơ đã gần...

QĐND Ước mơ đã gần...

QĐND - Công việc ngày mới của chị Kiều Thị Huệ, nhân viên vệ sinh môi trường của Học viện Phòng không-Không quân, thường bắt đầu từ rất sớm. Chị cần mẫn với công việc của mình....

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×