hương sơn

Lộc sinh ra từ làng

Lộc sinh ra từ làng

Hà Tĩnh Lộc sinh ra từ làng

Vùng đất xã Sơn Thủy (Hương Sơn - Hà Tĩnh) của tôi người ta thường gọi là làng đồi, bởi đến nơi nào cũng thấy những ngọn đồi lúp xúp và cây trái sum suê. Nhờ vậy mà ở đây nghề nuôi...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×