hương khê

'Coi trời bằng vung'!

'Coi trời bằng vung'!

Hà Tĩnh 'Coi trời bằng vung'!

Không chấp hành quy định sản xuất của nông trường, phớt lờ quyết định thuyên chuyển của Tổng Giám đốc công ty, dây dưa ở lại đơn vị cũ, cả “cha” và “con” doanh nghiệp dường như bất...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×