giản tư trung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp dân tộc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp dân tộc

Người Tiêu Dùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp dân tộc

“Phải rút ngắn khoảng cách quy định trên văn bản và thực thi; phải áp đặt kỷ luật thị trường cho tất cả doanh nghiệp”, đó là một số quan điểm chỉ đạo về kinh tế của GS.TS. Vương...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×