diệp minh châu

Bác Hồ với cái đẹp

Bác Hồ với cái đẹp

QĐND Bác Hồ với cái đẹp

Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ tuyệt đẹp nhiều phương diện: Nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà giáo dục… Người còn là một nghệ sĩ lớn với tư tưởng mỹ học độc đáo, đặc sắc vừa là...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×