diễn châu

Giám đốc Sở NN&PTNT: Đảm bảo đồng thời tưới tiêu và tiến độ nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc

Giám đốc Sở NN&PTNT: Đảm bảo đồng thời tưới tiêu và tiến độ nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc

Nghệ An 3 liên quan Giám đốc Sở NN&PTNT: Đảm bảo đồng thời tưới tiêu và tiến độ nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định sẽ đảm bảo đồng thời tiến độ dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An và hoạt động tưới tiêu của các địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×