dê già

Điều ước

TT&VH Điều ước

* Một con dê già và một con thỏ đang đi trong rừng thì bỗng trông thấy ở bìa rừng có một cây đèn cũ. Chúng nhặt lên xem, lấy lá lau cây đèn, đột nhiên từ trong đèn bốc lên một làn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×