dịch vụ phần mềm

Dừng việc ban hành Quyết định về thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

Dừng việc ban hành Quyết định về thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

ICTNews 1 đăng lại 2 liên quan Dừng việc ban hành Quyết định về thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo dừng ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm do...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×