con cuông

Tiếp vụ Dự án thủy điện Khe Bố 'bỏ quên' quyền lợi người dân: Chủ tịch huyện 'cãi' quyết định của tỉnh!

Tiếp vụ Dự án thủy điện Khe Bố 'bỏ quên' quyền lợi người dân: Chủ tịch huyện 'cãi' quyết định của tỉnh!

Pháp Luật VN 2 liên quan Tiếp vụ Dự án thủy điện Khe Bố 'bỏ quên' quyền lợi người dân: Chủ tịch huyện 'cãi' quyết định của tỉnh!

Quyết định 69/2008 của UBND tỉnh Nghệ An đã nêu rõ về việc áp dụng hỗ trợ tiền vận chuyển vật liệu xây dựng đối với nhà xây (Hệ số K) cho những hộ dân bị thu hồi đất, nhà cửa và...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×