chuyên chính vô sản

"Va li là dân chủ, cái khóa là chuyên chính"

"Va li là dân chủ, cái khóa là chuyên chính"

Biên Phòng "Va li là dân chủ, cái khóa là chuyên chính"

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tháng 10-1954, ta tiếp quản Thủ đô, một số công chức ngụy quyền theo Pháp vào Nam, còn đa số ở lại làm việc, phục...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×