chanh leo

Nhà 105

Nhà 105

Nhân Dân Nhà 105

Nhiều người dân Hà Giang thường gọi căn nhà mới của họ sau những lần xuống núi di chuyển tới sống nơi ở mới là nhà 105. Nhà cửa khang trang, đất canh tác rộng rãi, điện, nước sạch...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×