chư sê

Làng chài trên núi

Làng chài trên núi

Tiền Phong Làng chài trên núi

Một người dân nghèo rời quê An Giang lên Tây Nguyên làm thuê kiếm sống đã lập nghiệp trên mặt hồ thủy điện Sê San 4. Từ đó, hình thành làng chài 23 hộ dân giữa bốn bề đồi núi giữa...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×