châu đức

Hiệp 'ma' đi bắt 'ma'

Hiệp 'ma' đi bắt 'ma'

QĐND Hiệp 'ma' đi bắt 'ma'

Hơn 10 năm trực tiếp làm công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, phá hàng trăm vụ án, làm chuyển hóa nhiều “điểm nóng” như xóm Lăng, xóm Củi (TP Vũng Tàu) - nơi nổi tiếng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×