campuchia

ĐHĐCĐ Thép Pomina: Đầu tư 255 triệu USD vào 3 dự án, quý 1 lãi 204 tỷ gấp 5,7 lần cùng kỳ năm trước

ĐHĐCĐ Thép Pomina: Đầu tư 255 triệu USD vào 3 dự án, quý 1 lãi 204 tỷ gấp 5,7 lần cùng kỳ năm trước

NDH ĐHĐCĐ Thép Pomina: Đầu tư 255 triệu USD vào 3 dự án, quý 1 lãi 204 tỷ gấp 5,7 lần cùng kỳ năm trước

Trong năm nay, POM cũng dự kiến sẽ đầu tư 3 dự án mới với tổng mức đầu tư là 255 triệu USD. Công ty cũng sẽ xem xét thời điểm phát hành tăng vốn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư. Dự...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×