cư jút

Tin ngắn

Thanh Tra 2 liên quan Tin ngắn

Trước những thiệt hại do mưa lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Hỗ trợ 10 triệu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×