cầu nhật tân

Bí thư Hà Nội: Cần cơ chế tài chính đặc thù xử lý 'thảm họa' tắc đường, kẹt xe

Bí thư Hà Nội: Cần cơ chế tài chính đặc thù xử lý 'thảm họa' tắc đường, kẹt xe

Đầu Tư 1 đăng lại 3 liên quan Bí thư Hà Nội: Cần cơ chế tài chính đặc thù xử lý 'thảm họa' tắc đường, kẹt xe

Tình trạng kẹt xe, tắc đường ở Thủ đô được Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải ví là “thảm họa” trong vài năm tới, nếu không có cơ chế tài chính đặc thù để đầu tư cho kết...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×