công ty núi pháo

Lãnh đạo Thái Nguyên yêu cầu giải quyết dứt điểm quyền lợi người dân tại Dự án Núi Pháo

Lãnh đạo Thái Nguyên yêu cầu giải quyết dứt điểm quyền lợi người dân tại Dự án Núi Pháo

Xây Dựng 1 đăng lại Lãnh đạo Thái Nguyên yêu cầu giải quyết dứt điểm quyền lợi người dân tại Dự án Núi Pháo

Trong một văn bản mới được ban hành đầu tháng 2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục yêu cầu các ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản của...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×