cây đa tân trào

Một thoáng Tân Trào

Một thoáng Tân Trào

Nghệ An Một thoáng Tân Trào

Từ tháng 5 - 8/1945, xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh chọn làm căn cứ địa để chuẩn bị lãnh đạo cuộc Tổng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×