bp

Ký ức A Xan

Ký ức A Xan

Biên Phòng 1 liên quan Ký ức A Xan

Già làng A Lăng Gia, hơn 80 tuổi, nhà ở thôn Ca Noon1, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cứ nắm chặt tay chúng tôi trong ngày hội mừng lúa mới hồ hởi nói: “Đời sống của...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×