biogas

Bayer khởi động dự án 'Cuộc sống Tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long'

Bayer khởi động dự án 'Cuộc sống Tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long'

TT&VH 2 liên quan Bayer khởi động dự án 'Cuộc sống Tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long'

Vừa qua, tại Hậu Giang, Bayer Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Ánh Dương (gọi tắt là Trung tâm Ánh Dương) khởi động dự án xã hội “Cuộc sống Tốt đẹp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×