ban quản lý dự án

Xây nhà máy điện mặt trời hơn nghìn tỷ đồng tại Hậu Giang; Nấm trứng nặng hơn 10 kg ở Scotland

Xây nhà máy điện mặt trời hơn nghìn tỷ đồng tại Hậu Giang; Nấm trứng nặng hơn 10 kg ở Scotland

KH&PT 1 liên quan Xây nhà máy điện mặt trời hơn nghìn tỷ đồng tại Hậu Giang; Nấm trứng nặng hơn 10 kg ở Scotland

Dự án sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời có công suất khoảng 40MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.200 tỷ đồng tại Hậu Giang sắp được xây dựng; phát hiện một cây nấm trứng có...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×