ban chỉ huy quân sự

Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016

Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016

PL&XH 4 liên quan Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2016

Ngày 18/10, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5800/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×