ban chỉ đạo tây bắc

Các Tập đoàn, Tổng Cty, Ngân hàng Khối doanh nghiệp T.Ư: Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước

Các Tập đoàn, Tổng Cty, Ngân hàng Khối doanh nghiệp T.Ư: Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước

Lao Động 2 liên quan Các Tập đoàn, Tổng Cty, Ngân hàng Khối doanh nghiệp T.Ư: Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt kinh tế nhà nước

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp...

Thượng tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị Giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Thượng tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị Giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

CAND 3 liên quan Thượng tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị Giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Ngày 30-9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Bộ trưởng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×