bộ thông tin và truyền thông

CĐ Bộ Thông tin và Truyền thông: Tỉ lệ nữ tham gia BCHCĐ các cấp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 30% trở lên

CĐ Bộ Thông tin và Truyền thông: Tỉ lệ nữ tham gia BCHCĐ các cấp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 30% trở lên

Lao Động 1 liên quan CĐ Bộ Thông tin và Truyền thông: Tỉ lệ nữ tham gia BCHCĐ các cấp giai đoạn 2016 - 2020 đạt 30% trở lên

Đó là một trong những chỉ tiêu được CĐ Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đưa ra tại Hội nghị Triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×