báo hà nội mới

Từ 6/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại Phóng to Ngày 6/12 tới, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại. Ảnh: VOV.

Từ 6/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại Phóng to Ngày 6/12 tới, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại. Ảnh: VOV.

ĐS&PL 1 liên quan Từ 6/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại Phóng to Ngày 6/12 tới, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại. Ảnh: VOV.

Sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2016, đến ngày 6/12 tới, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×