bộ giáo dục và đào tạo

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng GD đối với cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng GD đối với cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

GD&TĐ 2 đăng lại 1 liên quan Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng GD đối với cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×