bộ giáo dục và đào tạo

Đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức giáo dục: 'Phải sửa đổi Luật mới làm được'

Đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức giáo dục: 'Phải sửa đổi Luật mới làm được'

Pháp Luật VN 1 liên quan Đề xuất bỏ chế độ công chức, viên chức giáo dục: 'Phải sửa đổi Luật mới làm được'

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng QH Phạm Tất Thắng cho biết phải đưa ra Quốc hội bàn, và quyết định về đề xuất...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×