bộ gd

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học – hướng đi đúng của đổi mới giáo dục

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học – hướng đi đúng của đổi mới giáo dục

GD&TĐ 3 liên quan Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học – hướng đi đúng của đổi mới giáo dục

GD&TĐ - “Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung,...

Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

GD&TĐ 1 liên quan Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh vấn đề này trong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII và xây dựng Đề án “Tập...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×